O nás

Vydavatelem časopisu je

Erebia, z. s.

IČ: 05807123

spolekerebia@email.cz

č.ú. 2601180966/2010

Časopis vychází dvakrát ročně.


První číslo vyšlo 28.2.2018 v nákladu 3 000 ks. První číslo je zdarma.

Tiráž a úvod prvního čísla časopisu: