O nás

Vydavatelem časopisu je

Erebia, z. s.

IČ: 05807123

spolekerebia@email.cz

datová schránka: ryiktyk

č.ú. 2601180966/2010

Časopis vychází dvakrát ročně
v úzké spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny - Správou CHKO Jeseníky.

Doporučená prodejní cena je 39 Kč.

První číslo vyšlo 28.2.2018 v nákladu 3 000 ks.
  První číslo bylo rozdáváno zdarma.
  Je volně ke stažení v pdf.
  6.12.2021 dotisk prvního čísla v nákladu 500 ks.

Druhé číslo vyšlo 31.8.2018 v nákladu 3 000 ks.

Třetí číslo vyšlo 19.6.2019 v nákladu 3 000 ks.

Čtvrté číslo vyšlo 12.11.2019 v nákladu 3 000 ks.

Páté číslo vyšlo 1.7.2020 v nákladu 2 500 ks.
  Doporučená prodejní cena tištěné verze je 39 Kč.
  Je volně ke stažení v pdf.

Šesté číslo vyšlo 12.12.2020 v nákladu 2 500 ks.

Sedmé číslo vyšlo 11.8.2021 v nákldau 2 500 ks.

Osmé číslo vyšlo 6.12.2021 v nákladu 2 500 ks.

Deváté číslo vyšlo 17.6.2022 v nákladu 2 500 ks.

Desáté číslo vyšlo 3.3.2023 v nákladu 2 500 ks.

Jedenácté číslo vyšlo 6.12.2023 v nákladu 2 500 ks.Vydali jsme plakát o tesaříku javorovém.

V případě zájmu tištěné verze nám napište na spolekerebia@email.cz.


Pokyny pro autory článků do časopisu Jeseníky Rychlebské hory...