číslo 4/2019

Obsah:

Úvodní slovo
(František Pelc)

Mihule ukrajinská - jesenický unikát z bahna Račinky
(Lukáš Merta)

Křídlatky - měnící se Jeseníky a Rychleby
(Martin Dýma)

Kůrovec v rezervaci - dvě území, dva přístupy
(Miroslav Havira, Jindřich Chlapek)

První roky Správy CHKO Jeseníky
(Leo Bureš, Karel Švéda)

Elektrárna Dlouhé stráně - střípky z výstavby
(Vítězslav Chmelař)

Monitoring na Červenohorském sedle
(Radek Lučan, Martin Vavřík)

Louky na Chebzí
(Radim Hédl)

Jeseníky čeká nevyhnutelná a rozsáhlá změna
(Martin Míček)

Povídání o fořtech z Bílého potoka u Vrbna
(Matěj Matela)

Lurdské jeskyně v Jeseníkách
(Lukáš Abt)

Švédský korálový útes na úpatí Rychleb
(Martin Hanáček)

Klub nového lesa
(Lesy ČR)


Číslo vyšlo za přispění Nadace ČEZ a Lesů ČR, s. p.
a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Vlastivědným muzeem Jesenicka.
Děkujeme.