číslo 5/2020Obsah:

Úvodní slovo
(Vít Slezák)

Vzhůru za výhledy - nejstarší cíle jesenických poutníků
(Jiří Glonek)

Vzpomínka na Karla Kavalce
(Miroslav Havira)

Bohuslavit - nový minerál z Horního Města u Rýmařova
(Pavel Novotný)

Malá orchidej z Velké kotliny - prstnatec Fuchsův chladnomilný
(Vojtěch Taraška)

Ranná neboli Morgenland - zaniklá osada u Malé Morávky
(Igor Hornišer)

Pan nadlesní Hugo Pekarek - odborník i osobitá figurka jesenických hor
(Matěj Matela)

Království hub - Jelení bučina
(Daniel Dvořák)

Pastva ve službách ochrany přírody
(Radek Štencl)

Bobr evropský - kterak se na jesenicko vrátil
(Jiří Šafář)

Stavba v harmonii s jesenickou venkovskou krajinou
(Jakub Černoch, Michal Babor)

Drama zvané kůrovcová kalamita
(Miroslav Havira)

Cestovní ruch v oblasti Pradědu - 25 let sledování návštěvnosti Ovčárny
(Jindřich Chlapek)

Skalní mísy - výtvory vody odolávající ledovci
(Martin Hanáček)

Fotografická soutěž - Jak vidím Jeseníky


Číslo vyšlo za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky a ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka a Spolkem přátel přírodě blízkého lesa.
Děkujeme.