číslo 8/2021


Vydává Erebia, z. s.,
spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Jeseníky a Vlastivědným muzeem Jesenicka.

Číslo vzniklo za podpory Nadace ČEZ.

Děkujeme.