číslo 6/2020


Číslo vyšlo za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky

a ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka. Sponzorem tohoto čísla je jesenický patriot
PharmDr. Zbyněk Čalkovský a Břevnovská lékárna.

Děkujeme.