Velká kotlina

stálý zdroj velkých objevů

autor: Leo Bureš